Вие имате право да бидете сигурни дека дипломата на Вашето дете ќе биде валидна!
Ова е верификацијата на нашето училиште.

Verifikacija1

Verifikacija2