Талентираните ученици имаат можност да се подготвуваат и натпреваруваат во секоја област. Ним им се обезбедуваат додатни термини за работа и подготвка со професорот, но исто така, вклучени се и надворешни соработници, факултетски професори кои помагаат во процесот на постигнување високи резултати и пласман на интернационални натпревари.


ТЕРМИН НА РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИСКИ НАДОМЕСТ
13:40 – 16:05 Вклучено во школарината