Општествено – хуманистичко подрачје, комбинација А на изборни предмети
Општествено – хуманостичко подрачје, комбинација Б на изборни предмети
Јазично – уметничко подрачје, комбинација А на изборни предмети
Јазично – уметничко подрачје, комбинација Б на изборни предмети
Природно – математичко подрачје, комбинација А на изборни предмети
Природно – математичко подрачје, комбинација Б на изборни предмети