Нашата мисија е негување на сигурноста, отвореноста, креативноста и меѓусебното разбирање. Почитувањето и толеранцијата. Ја градиме довербата и го поттикнуваме индивидуалниот развој на нашите ученици при давањето на образовни услуги.

ihs-misija-i-vizija

     Визијата на нашето училиште е да се грижи за она што учениците го сакаат, и да го трасираме патот кон создавање на нивниот живот, насочен кон иднината и во чекор со нивните очекувања, потреби и можности преку најсовремените модели на учење!